Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Certificaat vastgoedonderhoud

Wits Zuid behaald VGO-keur

Resultaatgericht samenwerken

Wits Zuid uit ’s-Hertogenbosch heeft het VGO-keur behaald. Met het VGO-keur bewijst het bedrijf dat Resultaatgericht Samenwerken (RGS) in het bedrijf is verankerd.

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het renovatie- of onderhoudsbedrijf.

'De beste garantie is een duurzame relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waardoor een win-winsituatie gecreëerd wordt.’

Resultaatgericht onderhoudsplan of prestatieovereenkomst

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatieovereenkomst. Door deze manier van werken krijgt het renovatie- of onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Partnership

Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij.

Voordelen voor onderhoudsbedrijven

Ook de onderhoudsbedrijven hebben profijt van resultaatgericht onderhoud. Het is een manier van werken waarbij continuïteit is verzekerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.

Voordelen voor opdrachtgever

Als het renovatie- of onderhoudsbedrijf in het bezit is van VGO-keur geeft dit u de zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door KIWA wordt gedaan op basis van meetbare criteria.

Opdrachtgevers hoeven dus niet meer zelf de deskundigheid te toetsen. Het geeft tevens de zekerheid dat het renovatie- of onderhoudsbedrijf in beginsel een stabiele partner is voor resultaatgericht samenwerken. Vervolgens heeft u de zekerheid dat het renovatie- of onderhoudsbedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.

VGO-keur stelt ook zeker dat het renovatie- of onderhoudsbedrijf op het gebied van opdrachtgevertevredenheid een score haalt van minimaal een zeven op een schaal van één tot tien. Ook heeft u de zekerheid dat het renovatie- of onderhoudsbedrijf projecten uitvoert op een efficiënte, overlastbeperkende manier. Bewonersvriendelijk en duurzaam met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.

Tenslotte geeft het de zekerheid dat het renovatie- of onderhoudsbedrijf met VGO-keur een marktconforme partner is waarmee een-op-een-relaties mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat tegen economisch verantwoorde kosten onderhoud wordt uitgevoerd op basis van prestatie eisen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau.

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*