Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Duurzaamheid

Wits ontwikkelt visie op circulair onderhoud

‘Circulair’ is de volgende stap in het duurzaamheidsdenken. Circulair bouwen en circulair onderhoud staat in principe voor een visie waarbij alle materialen worden hergebruikt, grondstoffen dus niet meer verloren gaan en afval niet meer bestaat. Dat is op dit moment nog niet de realiteit van de dag, maar het is een ontwikkeling die eraan komt. Wits houdt zich dan ook bezig met een toekomstvisie op circulair onderhoud en renovatie. Niet alleen omdat het de toekomst is, maar ook om te kunnen bijdragen aan een noodzakelijke maatschappelijke ontwikkeling.

Circulair onderhoud doorslaggevend in toekomst

Het is een onderwerp waar we dikwijls liever niet mee geconfronteerd worden, maar tegelijkertijd is het de harde werkelijkheid. Grondstoffen worden steeds schaarser, het klimaat verandert. De maatschappelijke druk op bedrijven om daar ‘iets’ mee te doen neemt tegelijkertijd toe. Om als onderneming klaar te zijn voor de toekomst is het van belang op deze ontwikkelingen in te spelen. Onderhoud en renovatie zullen over een aantal jaar namelijk ook om een andere aanpak vragen dan momenteel. Wits oriënteert zich dan ook op nieuwe strategieën en concepten die antwoord geven op de vraag hoe circulair onderhoud eruit moet gaan zien.

Losgoed

Nieuwe, circulair gebouwde kantoren en woningen zijn voor een groot deel gebouwd uit materialen die al eerder in een ander pand verwerkt waren. Er worden constructies bedacht met ‘droge verbindingen’ die volledig uit elkaar te halen zijn, zodat al het materiaal opnieuw gebruikt kan worden. Al het materiaal dat wordt gebruikt voor de bouw krijgt een paspoort en leveranciers zijn verplicht de door hun gebruikte materialen terug te nemen op het moment dat een gebouw niet meer nodig is. Gebouwen worden op deze manier eigenlijk niet meer gekocht, maar geleend voor bijvoorbeeld een periode van 30  jaar. Vastgoed wordt in zekere zin ‘losgoed’.

Circulair onderhoud

Tot zover een korte samenvatting van de visie van een aantal architecten op ontwikkelingen in de bouw. Maar dat betekent dat ook onderhoud en renovatie op termijn een nieuwe fase in zullen gaan. Wits oriënteert zich dan ook nadrukkelijk op die nieuwe ontwikkelingen. Mogelijkheden voor circulair onderhoud zijn bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van de huidige producten, producten optimaal recyclen, producten selecteren die energiebesparende eigenschappen hebben en nadrukkelijker kijken naar kostenbeheer en onderhoud over de hele levensduur van een product, in plaats van over een bepaalde looptijd. Uiteraard nemen we onze visie op circulair onderhoud mee in onze offertes, maar we willen er zeker ook graag met u over van gedachten wisselen!

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*