Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Uitgevoerd door Wits Utrecht

4-jarige raamovereenkomst buitenschilderwerk met Hoogheemraadschap van Delfland

Monumentale panden en gemalen in onderhoud

Het aanbestedingstraject van het Hoogheemraadschap van Delfland was een uitvoerig traject. Wits Vastgoedonderhoud bood uiteindelijk mee op twee verschillende percelen, waarvoor specifieke KPI’s voor schilderonderhoud waren opgesteld. Zeker omdat het voor een deel om monumentale panden gaat en een deel van de objecten zeer specifieke eisen aan onderhoud stelt was er voor alle objecten een conditierapportage opgesteld. Vanwege de complexiteit van de opdracht schakelde Wits ook een partner in voor de inmeting van alle objecten. Gekoppeld aan de conditierapportage per object kon Wits een zeer gedetailleerde offerte per object opstellen.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Maar niet alleen de prijs heeft de doorslag gegeven bij de keuze voor Wits. Ook het kwaliteitsplan werd op een aantal punten beoordeeld en woog zwaar mee in de uiteindelijke keuze. De communicatie en samenwerking met de opdrachtgever en de veiligheid en het ontzorgen van het Hoogheemraadschap waren onderdelen die meewogen in de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI).

Schilders en timmerman zijn aan de slag

Drie teams schilders - zowel leermeesters als ambitieuze leerlingen - zijn gestart aan het daadwerkelijke schilderonderhoud. Naast het schilderwerk, dat conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, is ook een timmerman bezig om het achterstallig onderhoud te herstellen. Daarnaast inventariseert een bouwkundig medewerker de overige gebreken, zoals het metselwerk en de goten.

Maak kennis met Wits Utrecht

Stel uw vraag aan Wits Utrecht

Aanhef: