Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

‘Gelijkwaardig partnerschap leidt tot kwaliteit en betaalbare woningen’

Samenwerking tussen Elkien en zes bouwpartners een feit

Ketensamenwerking: zo heet de lange termijn verbinding die Elkien aangaat met zes partners uit de bouwwereld. De overeenkomsten zijn getekend voor meerjarige afspraken over het planmatig onderhoud en de woningverbeteringen van zo’n 20.000 woningen in Friesland.

Partners

De partners zijn: Bouwgroep Dijkstra Draisma en Zaanderwijk voor Leeuwarden en omgeving, Van Wijnen en Wits Vastgoedonderhoud voor de regio Midden Fryslân, en Jorritsma Bouw en Talen Vastgoedonderhoud voor de regio Súdwest Fryslân. 

Elkien directeur-bestuurder Alex Bonnema over deze mijlpaal: “Na diverse pilots in de afgelopen jaren is ketensamenwerking nu een wezenlijk onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. We gaan voor een langere termijn de samenwerking aan met partners die we kennen en vertrouwen.”

Het doel van deze ketensamenwerking is om de prestatie van de gehele keten continu te verbeteren, door de verschillende schakels in de keten van onderhoud en woningverbetering efficiënter en effectiever op elkaar af te stemmen. Door deze vorm van samenwerken op de lange termijn, kunnen onnodige activiteiten en dubbelingen in het proces voorkomen worden. “Bovendien leidt gelijkwaardig partnerschap tot hogere kwaliteit, innovatieve concepten en lagere woonlasten, waar de huurder profijt van heeft”, aldus Bonnema.

Lange termijn

Met de ondertekening van de overeenkomst zijn de partners ervan overtuigd dat er meer bereikt wordt op het gebied van woonkwaliteit van betaalbare huurwoningen, leefbare buurten en soepele dienstverlening. Nico van Asten, directeur Wits Noord: “We streven allemaal dezelfde doelen na en zoeken met elkaar naar de beste manieren om die doelen te bereiken. Wij kunnen als ketenpartner vanuit onze expertise oplossingen aandragen om bijvoorbeeld met minder geld meer te realiseren.”

De ketenpartners staan samen met Elkien voor de uitdaging om de ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid en zorg te realiseren. Zo wil Elkien in 2030 alle woningen verbeterd hebben als het gaat om energiebesparende maatregelen. Dat vraagt vandaag om investeringen, gericht op de lange termijn. Samenwerking op de lange termijn is daarom nodig en nuttig. Dit geldt eveneens voor investeringen om de woningen voor zorg op de lange termijn geschikt te maken.

Voordeel voor de huurders

Processen bij onderhouds- en renovatieprojecten worden door de samenwerking voor de huurder veel duidelijker omdat er één aanspreekpunt is: de ketenpartner. De communicatie verloopt via de aannemer, via één contactpersoon en één centraal e-mailadres. En gezamenlijk wordt gewerkt aan het laag houden van de woonlasten door efficiënter werken en innovatieve oplossingen.

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*