Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Uitgevoerd door Wits Nederland

Onderhoud van 80 goederenwagons voor Railpro

Unieke samenwerking zorgt voor succesvolle oplossing 

Railpro (onderdeel van Voestalpine) wilde naast het aanbrengen van de SALT-installatie (Stof Arm Lossen Transport) 80 goederenwagons (van de in totaal 1300) laten onderhouden en bestickeren in de huisstijl. ‘De standaard werkwijze betekent dan dat elke wagon een loods wordt ingereden, geheel wordt gedemonteerd, geschuurd, opnieuw gespoten, bestickerd enzovoort’ vertelt Sven Philips van Wits. ‘Een grondige werkwijze, maar tegelijk erg kostbaar en tijdrovend. Wij ontwikkelden in nauwe samenwerking met Railpro een totaal nieuwe aanpak, waarbij het beschikbare budget per wagon leidend was.’

Budgetgericht plan van aanpak

We kennen het allemaal wel: voor bepaalde opdrachten zijn er standaardprocedures die worden toegepast. Maar wat als er geen budget en tijd is om het op die manier aan te pakken? ‘Dan word je inventief en ga je ‘out-of-the-box’ denken’, vervolgt Sven. Zo ging Wits te werk bij een aanvraag van Railpro om 80 goederenwagons te reinigen, opnieuw te spuiten en bestickeren in de huisstijl. Sven Philips: ‘In samenspraak met Railpro hebben we de standaardprocedure van geheel ontmantelen in een loods helemaal losgelaten en vervangen door een continu proces in een tent van 400 vierkante meter.’

Een sterk staaltje ‘out-of-the-box’ denken.

Uitgekiend proces

De hele operatie per wagon is opgedeeld in 7 fasen. Philips: ‘Allereerst wordt elke wagon gedocumenteerd, gefotografeerd en onderzocht op onregelmatigheden. Fase 2 is het Chroom VI onderzoek, waarna de wagon in fase 3 gereinigd wordt. Door te werken met een hoge druk (300 bar) en temperatuur (100 graden), kan de oude bestickering tegelijk met vuil etc worden verwijderd: tijdwinst en dus lagere kosten. In fase 4 – de voorbewerking - gaat de wagon de tent op het spoor in. Roestplekken worden aangepakt en scharnierende delen afgeplakt tegen de coating. Ook wordt er primer aangebracht en geplamuurd daar waar nodig.  In fase 5 wordt de (blauwe) coating op de bovenbouw van de wagons opnieuw aangebracht.’

Samenwerking cruciaal

Wits ontwikkelde in samenwerking met AkzoNobel de optimale aanpak (‘airless spuiten’) voor het opnieuw coaten. ‘Door ook het klimaat in de tent te conditioneren kan er volstaan worden met één ‘spuitgang’, vervolgt Sven Philips. ‘In fase 6 wordt naast het aanbrengen van markeringspunten ook de onderbouw van elke wagon zwart gecoat en afgewerkt. In fase 7 gaan de nieuwe stickers van Railpro op de wagon en daarna komt die – geheel in de huisstijl – de tent weer uit. Per wagon levert Wits ook een dossier op.’

Dat proces loopt continu door, waarbij elke wagon in totaal 5 dagen in onderhoud is, van fase 1 tot en met 7. De doorloopsnelheid zorgt ervoor dat er elke dag aan een nieuwe wagon begonnen kan worden, met als gevolg dat de 80 wagons na 17 weken als nieuw het terrein weer af gaan. Sven Philips concludeert: ‘Uniek in dit project zijn de samenwerking met Railpro, het vertrouwen in elkaar, de specialistische kennis van leveranciers en het budgetgericht denken. Op die manier hebben we samen echt een pracht van een project gerealiseerd.’

Maak kennis met Wits

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*