Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Gezamenlijk werken aan vastgoedprojecten

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Opbrengsten

  • Lagere investerings- en onderhoudskosten,
  • Optimale kwaliteit
  • Een efficiënter proces
  • Een grotere tevredenheid van de opdrachtgever en hun klanten

Het resultaat van RGS

Resultaatgericht Samenwerken leidt aantoonbaar tot lagere investerings- en onderhoudskosten, optimale kwaliteit, een efficiënter proces en een grotere tevredenheid van de opdrachtgever en hun klanten.

Een doordachte visie en complexstrategie

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) staat voor het gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. Waarbij aan de hand van verschillende scenario’s met kostenberekening de opdrachtgever inzicht krijgt in de noodzakelijke en/of gewenste investeringen over een langdurige onderhoudsperiode vanuit de thema’s die hij belangrijk vindt. Zo krijgt de opdrachtgever exact waar hij om vraagt en kan hij een juiste keuze maken die past bij de complexstrategie.

Nieuwe leidraad sinds 2013

OnderhoudNL heeft in 2013 de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden uitgebracht. Binnen deze nieuwe leidraad worden de twee bekende stromingen van SBR (PGS - Prestatiegericht Samenwerken) en TNO (RGVO - Resultaatgericht Vastgoedonderhoud) samengevoegd tot de nieuwe Resultaatgericht Samenwerken methodiek.

Taken van opdrachtgever naar het vastgoedonderhoudsbedrijf

In tegenstelling tot traditioneel aanbesteden streven de opdrachtgever, het vastgoedonderhoudsbedrijf en de andere ketenpartners met RGS naar continuïteit in de werkrelatie, naar het wegnemen van risico’s en naar het elimineren van faalkosten. Hierbij worden ook meer taken en verantwoordelijkheden verlegd van de opdrachtgever naar het vastgoedonderhoudsbedrijf.

Resultaatgericht onderhoudsplan

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een grotere vrijheid voor het vastgoedonderhoudsbedrijf om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen en aan de andere kant wordt met een prestatieovereenkomst gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Periodieke controle is tevens een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

‘We maken waar wat we beloven. Daarvan is Resultaatgericht Samenwerken het bewijs’

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*