Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Uitgevoerd door Wits Utrecht

Planmatig onderhoud voor twee complexen in Maarssen

Strategische samenwerking basis van nieuwe opdrachten 

Wits werkt al langere tijd frequent samen met woningcorporatie Portaal. Portaal heeft haar visie op planmatig onderhoud de laatste jaren steeds verder doorontwikkeld. Dat heeft geleid tot een nieuwe vorm van selectie van mogelijke partners voor de opdrachten van Portaal. Kern ervan is dat aanbieders hun visie op een opdracht moeten weergeven in een kort betoog, waarvoor ook met verschillende sleutelpersonen binnen Portaal gesproken wordt. Door een scherpe visie en een gedegen plan van aanpak verwierf Wits de opdracht voor planmatig onderhoud voor een tweetal complexen in Maarssen.

Pitchen is meer dan een scherpe prijs neerleggen

De tijd dat een  scherpe (lees: lage) prijs neerleggen min of meer de garantie was om een opdracht binnen te halen, ligt achter ons. Prijs blijft uiteraard een belangrijke factor, maar samenwerking, efficiëntie en kwaliteit vormen naast de prijs steeds belangrijkere factoren in aanbestedingstrajecten. Woningcorporatie Portaal ontwikkelde een specifieke aanpak voor de aanbestedingstrajecten. Potentiële partners ontvangen strategische informatie, een exploitatievisie en speerpunten van onderhoud. Op basis van die input wordt aan deelnemers gevraagd om in één A4-tje hun visie op een bepaald complex te verwoorden: hoe zien zij de aanpak voor zich en met wat voor soort ketenpartners wordt er samengewerkt? Daarnaast wordt er een consultatiegesprek met verschillende betrokken medewerkers van Portaal belegd.

Prettiger werken

Onlangs is er voor de complexen Zebraspoor in Maarsssenbroek en Dr. Plesmanlaan in Maarssen een dergelijke procedure gevolgd, opdrachten die beide door Wits verworven werden. Van groot belang daarbij was inderdaad de aanpak van Wits: in een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en ketenpartners wordt gewaarborgd dat elke partner zijn expertise kan inbrengen in het project. Door die gebundelde kennis komt er een kwalitatief onderhoudsscenario op tafel. Door deze ketensamenwerking is er ook veel vertrouwen en duidelijkheid tussen de onderlinge partners, waardoor het werken aan de opdracht ook nog eens prettiger wordt.

Maak kennis met Wits Utrecht

Stel uw vraag aan Wits Utrecht

Aanhef: