Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Vijf comakers en Mitros gaan samen voor kwaliteit met overeenkomst nieuwe stijl

Planmatig onderhoud voor Mitros

Mitros wil de beste sociale huisvester van Nederland worden en is om die reden een aantal processen aan het optimaliseren. Daarbij wil Mitros ook langdurige samenwerking met partners aangaan, waarbij prijs niet de drijfveer is, maar kwaliteit de hoofdrol speelt. Door een vijftal ‘comakers’ te selecteren en die partijen nadrukkelijk bij het planmatig onderhoud te betrekken, heeft Mitros een vernieuwend proces geïntroduceerd.

Tevredenheid centraal

De vijf comakers werden geselecteerd na een aantal selectierondes. Belangrijk daarbij was ieders visie hoe zij denken te kunnen bijdragen aan het verhogen van de tevredenheid van de huurders van Mitros, de kwaliteit van het vastgoed minimaal gelijk te houden of te verbeteren en een kostenreductie van 20% te bereiken. Mitros heeft daarbij uiteraard gelet op een goede mix van leveranciers die elkaar aanvullen. Maar in het kader van hechte samenwerking werd er ook gevraagd welke voordelen de comakers zelf verwachten uit de overeenkomst te kunnen halen. Zo ontstond een hechte basis voor een kwalitatieve samenwerking, niet gebaseerd op alleen prijs.

Met vijf comakers streeft Mitros naar betere kwaliteit en meer efficiency.

Op de hei

In eerste instantie is de overeenkomst voor een jaar gesloten, maar het is de bedoeling daarna een contract met een looptijd van drie jaar aan te gaan met de comakers. In 2017 werd uitvoerig kennis gemaakt tussen de partijen, waarbij ook elkaars bedrijf werd bezocht en elkaars visie op onderhoud werd besproken. Tijdens twee dagen ‘op de hei’ werd de basis voor een groot onderling vertrouwen gelegd en zijn er diverse werkgroepen opgericht om zaken als kwaliteit, bewonerscommunicatie, gedrag & cultuur, social return, kpi’s en ICT op te pakken. Inmiddels is ook de eerste ‘terugkomdag’ met de comakers achter de rug. Daar bleek dat deze innovatieve opzet (met de vijf comakers en Mitros als eenheid samenwerken) absoluut de toekomst heeft.

Maak kennis met Wits Utrecht

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*