Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Beleidsverklaring

CO2-voetafdruk

We zoeken naar mogelijkheden om de klimaatimpact op de projecten terug te dringen. Daarvoor laten we een CO2-voetafdruk maken van elk Wits-bedrijf. Wits Utrecht bv is in 2013 gestart met een pilot om de prestatieladder vorm te geven. 

Evenwicht

Om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is veel te doen. En terecht. Als vanzelfsprekend neemt Wits daarin zijn verantwoordelijkheid. In haar beleidsvoering houdt Wits balans tussen winst, milieu, onze opdrachtgever en onze medewerkers.

Gelijkwaardigheid

Wits staat voor gelijkheid: iedere medewerker moet zich veilig kunnen voelen. Wits heeft met autochtone en allochtone medewerkers een multicultuur, zoals we die ook zien in de Nederlandse samenleving.

Accountantsverklaring

Uiteraard opereert Wits binnen de kaders van de wet. We doen niet mee aan prijsafspraken of andere vormen van illegaal handelen. Jaarlijks wordt een accountantsverklaring opgesteld.

Jaarlijkse controle

Alle Wits-bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd op de vereiste vergunningen. Zoals bouwvergunningen, het plaatsen van steigers en bouwplaatsmaterieel en afdracht van precario. Gecertificeerde keuringsinstellingen keuren jaarlijks onze gereedschappen en klimmaterieel. Alle Wits-bedrijven hebben een VGO- en VCA**-keur of streven die na.

'Als vanzelfsprekend neemt Wits zijn verantwoordelijkheid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.'

Grondstoffen

Wits-bedrijven maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Het restafval wordt geregistreerd en zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd.

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*