Wits vastgoedonderhoud Nederland

Menu

Uitgevoerd door Wits Utrecht

Groot onderhoud 176 woningen in Utrechtse Bloemenbuurt

Van opdracht naar afronding in vier maanden

Woningcorporatie Portaal gaf de opdracht aan bouwbedrijf Van Dillen om een samenwerkingsverband op te zetten voor groot onderhoud aan 176 woningen in de Utrechtse Bloemenbuurt. Aangezien schilderwerk een fors onderdeel van de opdracht is, zat Wits vanaf het begin aan tafel. Wits op haar beurt betrok haar partners Skyworks en Sigma Coatings erbij om zo in zo kort mogelijke tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Resultaat: van opdracht naar afronding in vier maanden. 

Schoolvoorbeeld van ketensamenwerking

In elf weken tijd groot onderhoud plegen aan 176 woningen… Dat is wat je noemt een uitdaging. Wits zit samen met een aantal partners in een schoolvoorbeeld van ‘ketensamenwerking’ waarbij samenwerken echt het sleutelwoord is. En de partners zijn het erover eens: het project verloopt prima. Zo wordt het bewijs geleverd dat ook in de bouw snel en efficiënt kan worden gewerkt door een goede afstemming van activiteiten tussen de verschillende partners.

Onderlinge afstemming

De Utrechtse Bloemenbuurt is een volksbuurt in de jaren ’30 stijl en de gemiddelde woonduur is 20 jaar. Er is dan ook veel aandacht voor bewonerscommunicatie, want ook zij moeten meegaan in de planning en zijn er uiteraard zelf bij gebaat als het onderhoud soepel verloopt. Iedere week moeten er 16 woningen worden opgeleverd, en dat betekent onder andere dat partner Skyworks 16 woningen vooruit moet werken op Wits. De onderlinge afstemming tussen een team van zes timmerlieden (van Dillen), tien schilders (Wits), zes steigerbouwers (Skyworks) en vier dakdekkers (Eurocover) is dan ook cruciaal.

Woningen klaar voor de feestdagen

Omdat het werk gedaan moet worden in een periode van het jaar waarin de kans op slecht weer groot is, is er gekozen om de gevels volledig in steigers te zetten en te voorzien van wind reducerend gaas en afschermkappen. Alles is erop gericht om het project voor de feestdagen af te ronden. Zoals het er nu voorstaat gaat dat zeker lukken!

Maak kennis met Wits Utrecht

Stel uw vraag aan Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Aanhef:*