Wits Amsterdam en woningcorporatie Het Gooi en omstreken werken resultaatgericht samen

Het VGO-keurmerk garandeert dat onderhoudsbedrijven de methodiek van het Resultaatgericht Samenwerken (RGS) beheersen. Deze bedrijven stellen niet op basis van de uitvraag een offerte op, maar gaan in gesprek over de kwaliteitsuitgangspunten en de prestatie-eisen waaraan een complex moet voldoen. Op basis hiervan worden verschillende onderhoudsscenario’s opgesteld. Het VGO-keurmerk is daarom ook een hulpmiddel voor opdrachtgevers, om goede bedrijven te selecteren voor planmatig vastgoedonderhoud en verduurzamingsprojecten.

Wits Amsterdam heeft dit keurmerk, en samen met Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (G&O) werken ze samen om een project aan de Heuvellaan resultaatgericht te realiseren. We praten met Alex Feenstra, projectleider bij G&O, over Project Heuvellaan, waarbij 65 appartementen uit 1988 onderhouden én verduurzaamd worden.

Wat houdt project Heuvellaan precies in?
“Op basis van een uitgebreide scenarioanalyse hebben we het meest optimale onderhoudsplan voor dit complex geselecteerd. De aanpak bestaat uit gevelonderhoud, aanvullend isoleren van gevel en dak, vervanging van dakbedekking en gevelbekleding. De knelpunten die te maken hebben met tocht, vocht, ventilatie, isolatie en veiligheid worden opgelost. Als alles klaar is, zijn de woonlasten en onderhoudskosten lager en is het wooncomfort aanzienlijk verbeterd.”

Waarom wilden jullie dit project vanuit resultaatgerichtheid en op basis van ketensamenwerking uitvoeren?
“Dit project ontstond naar aanleiding van gepland (groot)vervangingsonderhoud. Naast de technische noodzaak om bepaalde materialen te vervangen, waren er ook aandachtspunten op het gebied van veiligheid, regelgeving, gezondheid en duurzaamheid. Gezien dit multidisciplinaire karakter wilden we werken met een VGO-gekeurd onderhoudsbedrijf. Dat heeft tenslotte kennis van alle disciplines en een integrale kijk op vastgoed. En als het onderhoudsbedrijf al in de initiatieffase betrokken is, kan er een betere afweging worden gemaakt tussen de technische en maatschappelijke aandachtspunten van het complex, de bewonerswensen en de standpunten van het team Vastgoedsturing.

Samen met Wits Amsterdam, Snoeks architect en het Vastgoedsturingsteam van G&O, zijn vier onderhoudsscenario’s bedacht met verschillende ambitieniveaus. Daarvoor hadden we verschillende uitgangspunten, waaronder het koersplan van G&O, maar ook de resultaten van een enquête onder de bewoners zijn hierin meegenomen.”

Hoe verloopt de samenwerking met Wits Amsterdam (en haar ketenpartners)?
Over het hele project bezien verloopt de samenwerking met Wits voorspoedig. De opstart/scenariovorming verliep wat stroef, omdat we beiden zoekende waren naar de juiste samenwerkingsvorm, strategie en uitgangspunten. De tijd die we in het voortraject hebben geïnvesteerd, is tijdens de projectvoorbereiding en uitvoering echter ruimschoots goed gemaakt.

ResultaatGericht Samenwerken (RGS)

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak