Veelvuldig contact met bewoners Uitgevoerd door Wits Noord

Opdrachtgever: Christelijke Woningstichting Patrimonium

103 woningen in Groningen waren toe aan groot onderhoud met een diversiteit aan werkzaamheden van de drempel tot aan het hoogste punt: de daken zijn vervangen, de voegen van de gevels en de schoorstenen zijn hersteld, de dakkapellen zijn verbeterd, dakgoten en hemelwaterafvoeren zijn aangepakt, ramen, deuren en enkelglas zijn vervangen en de balkons zijn helemaal nagekeken en waar nodig hersteld. Het geheel is weer tip top afgeleverd met een onderhoudsschilderbeurt voor het houtwerk. De werkzaamheden hadden een behoorlijke impact op het dagelijkse leven van de bewoners.

Van drempel tot hoogste punt
Bewonerscommunicatie
Bloemetjesmarkt

Gezien de intensiteit en schaal van de werkzaamheden hebben wij veel aandacht besteed aan alle bewoners. Er zijn bewonersavonden georganiseerd, bezoeken aan huis gebracht en meerdere bewonersfolders verstrekt met informatie over de werkzaamheden, eventuele overlast van kranen of steigers en waar bewoners alvast rekening mee konden houden. Met als doel dat iedereen zich zo goed mogelijk kon voorbereiden op het groot onderhoud van hun wijk.

Het resultaat is een prachtige onderhouden wijk met als afsluiting gezamenlijk met de bewoners een feestelijke oplevering in de vorm van een bloemetjesmarkt.

Veelvuldig contact met bewoners
Veelvuldig contact met bewoners
Veelvuldig contact met bewoners
Binne
Heb je vragen?


  • Binne van Dijk
  • b.vandijk@wits.nl
  • 06 35 11 83 37
Neem contact op met Binne
Bewonerscommunicatie

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak