RDW kiest voor Wits Uitgevoerd door Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Opdrachtgever: RDW

De RDW was via een meervoudig onderhandse aanbesteding op zoek naar een geschikte partner. Belangrijke overweging daarbij was om met één partij te kunnen werken in plaats van met meerdere, vanwege efficiëntie en kostenverlaging. Wits heeft een raamovereenkomst voor vier jaar gesloten met de RDW. In die periode zal het buitenschilderwerk van de 16 keuringsstations van de RDW worden aangepakt. Daarnaast zal er op 11 van de keuringsstations ook asbest worden gesaneerd. 

Één onderhoudspartner
Asbestsanering
Gedetailleerd Plan van Aanpak

Prijs was uiteraard een essentieel selectiecriterium, maar kwaliteit speelde een minstens zo grote rol. Het plan van aanpak dat Wits indiende, beschreef de organisatie en timing van het project tot in detail. Daarmee was voor de RDW duidelijk dat ze een partner zou hebben die hen nagenoeg alles uit handen nam. Het feit dat Wits een landelijke dekking heeft, maar tegelijk regionaal aanwezig is en daar ook binding heeft, is voor de RDW een pré. Inmiddels is de raamovereenkomst gesloten en is Wits bezig met de uitvoering.

Dick
Heb je vragen?


  • Dick Mooij
  • d.mooij@wits.nl
  • 06 351 121 00
Neem contact op met Dick

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak