Nieuwe gevels voor 128 woningen Uitgevoerd door Wits Noord

Dit voorjaar is in Drachten aan 128 woningen groot onderhoud uitgevoerd door de complete voor- en achtergevels van de woningen te vernieuwen. In opdracht van woningcorporatie Accolade ondergingen de woningen binnen een week een ware transformatie, met als technisch hoogstandje het op één dag vernieuwen van de gevels.

Tunnelsysteem

In 1973 zijn de woningen gebouwd volgens een tunnelsysteem. De voor- en achtergevels zijn ‘schillen’ die je eenvoudig kunt verwijderen. De transformatie voltrekt zich volgens een strak schema:

Op de eerste dag worden de bestaande voor- en achtergevels gereedgemaakt voor demontage.

De dag erna gebeurt het belangrijkste: een kraan hijst de oude gevels weg, de nieuwe gevels worden gemonteerd en direct daarna worden de radiatoren weer aangesloten. Door dit allemaal in één dag te doen, blijft de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk.

Op dag drie wordt de gevel van binnenuit afgetimmerd, dag vier is voor stoppen, kitten en schilderen, waarna op de vijfde dag de gevels buitenom worden dichtgezet en geïsoleerd.

Intensief

Voor de bewoners is deze renovatie, die plaatsvindt in bewoonde situatie, een intensief project. Alleen tijdens de hijsmomenten van de gevels mogen de bewoners even niet in de woning aanwezig zijn. Dit alles vergt een heldere en duidelijke communicatie, evenals een strakke planning om de bewoners maximaal te ontzorgen. Woonconsulent Daniëlle is veel aanwezig in de wijk. In de Wits-salon heeft zij twee keer per week een spreekuur. Voorafgaand aan de renovatie worden tijdens huisbezoeken alle kleurkeuzes e.d. met de bewoners besproken.

Houtskeletbouw-gevelelementen

De houtskeletbouw-gevelelementen worden geproduceerd door Timboco kozijntechniek uit Drachten. Deze gevelelementen zijn voorzien van houten kozijnen, die behandeld zijn met verf van Anker Stuy en pas na 12,5 jaar weer opnieuw geschilderd hoeven te worden.

Meer informatie: Marco Visser, commercieel directeur Wits Noord, 06 35 11 54 30.

Nieuwe gevels voor 128 woningen
Nieuwe gevels voor 128 woningen
Nieuwe gevels voor 128 woningen
Marco
Heb je vragen?


  • Marco Visser
  • noord@wits.nl
  • 0512 334 920
Neem contact op met Marco

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak