Ambachtelijk schilderwerk aan Gemaal De Waterwolf Uitgevoerd door Wits Dokkum

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest te Groningen

Het Gemaal De Waterwolf behoort samen met het Woudagemaal te Lemmer, tot de grootste watergemalen in Europa. In 1918 werd gestart met de bouw van het Gemaal De Waterwolf, dat in 1920 door koningin Wilhelmina werd geopend. Wits Dokkum voert al meer dan tien jaar het reguliere schilderwerk uit aan de veelal historische gebouwen, bruggen, machines en motoren van het Waterschap Noorderzijlvest. In 2019 is het schilderwerk van het gebouw ververst en is gewerkt aan de conservering van de water uitlooppijpen.

Bescherming oppervlaktewater
Staalconservering
Historisch gebouw

Bij het conserveren van het staal van de water uitlooppijpen, moet het oppervlaktewater zorgvuldig beschermd worden tijdens het verwijderen van de oude coatinglagen. Er mogen geen restanten in het oppervlaktewater belanden. Die vrijgekomen lagen zijn opgevangen via stofafzuiging.

Ambachtelijk schilderwerk aan Gemaal De Waterwolf
Ambachtelijk schilderwerk aan Gemaal De Waterwolf
Ambachtelijk schilderwerk aan Gemaal De Waterwolf
Roel
Heb je vragen?


  • Roel van Kammen
  • r.vankammen@wits.nl
  • 06 224 837 93
Neem contact op met Roel
Metaalconservering

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak