16 appartementen zorgready in It Waldhûs te Wijnjewoude Langer op de vertrouwde stek

It Waldhûs in Wijnjewoude (Friesland) bestaat uit 16 appartementen voor ouderen. Voor dit complex van Thuiscorporatie Elkien stond planmatig onderhoud en verduurzaming op de rol. Mede door Plaatselijk Belang Wijnjewoude worden de appartementen nu ook ´zorgready´ gemaakt.

Hierdoor krijgen bewoners meer comfort, lager energieverbruik en kunnen ze langer op hun vertrouwde stek blijven. Dat sluit ook mooi aan op de visie van Elkien: mensen met bescheiden inkomens betaalbare, duurzame en passende woningen in een leefbare omgeving bieden.

Drie vliegen in een klap
“In deze ketensamenwerking ontzorgt Wits Noord ons volledig. Woonconsulent Folkje Kooistra van Wits Noord begeleidt de bewoners van begin tot eind”, vertelt Gerrit van Buuren, projectleider kwaliteit bij Elkien. “Het team van Wits verzorgt niet alleen de verbouwing, ze regelen ook de tijdelijke verhuizing naar een comfortabele wisselwoning, die is voorzien van wifi en telefoon. De verplaatsing is nodig, omdat de werkzaamheden best ingrijpend zijn. Wits Noord verzorgt deze dubbele verhuizing: van het in- en uitpakken tot het terughangen van het schilderij. Alles wordt zoals het was. Dat is heel fijn voor deze bijzondere doelgroep, die uit bijna allemaal 80-plussers bestaat.”

Het project bestaat zogezegd uit drie onderdelen: planmatig onderhoud, verduurzaming en geschikt maken voor zorg. “De eerste twee werden sowieso uitgevoerd, maar bij het ´zorgready´ maken mochten bewoners zelf kiezen. Uiteindelijk besloot ruim 90% van de bewoners voor deze zorgaanpassingen”, aldus Binne van Dijk, operationeel manager bij Wits Noord.

Verlagen energieverbruik
Die 90% is een mooi resultaat. Zeker omdat het zorggeschikt maken aanvankelijk helemaal niet in de planning stond. Met deze vraag kwam Plaatselijk Belang Wijnjewoude bij Elkien. De Thuiscorporatie heeft hierop positief geantwoord. Gerrit: “We zijn er uiteraard voor de bewoners en met deze zorgaanpassingen kunnen zij langer in It Waldhûs blijven. Daarom wordt de entreedeur groter gemaakt, komen er schuifdeuren en aanpassingen in de badkamer. De woning wordt daarmee volledig rolstoeltoegankelijk. Door de zorgvraag te combineren met planmatig onderhoud en verduurzaming, konden we dit in een keer goed regelen.” Binne vult aan: “Juist verduurzaming is nu erg belangrijk, mede vanwege de hoge energieprijzen. Met onder meer HR++ glas, een nieuwe CV-ketel, zonnepanelen, elektrisch koken en vloer- en dakisolatie, dragen we bij aan het verlagen van het energieverbruik.”

Binne
Heb je vragen?

Juist verduurzaming is nu erg belangrijk, mede vanwege de hoge energie-prijzen. Met onder meer HR++ glas, een nieuwe CV-ketel, zonnepanelen, elektrisch koken en vloer- en dakisolatie, dragen we bij aan het verlagen van het energieverbruik.


  • Binne van Dijk
  • b.vandijk@wits.nl
  • 06 35 11 83 37
Neem contact op met Binne
Duurzaam

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak