124 woningverbeteringen in Exloo, Sleen en Beilen Uitgevoerd door Wits Beilen

Woonservice en Wits Beilen zijn helemaal op elkaar ingespeeld

Woonservice is een ambitieuze plattelandscorporatie met een eigen gezicht en circa 6000 woningen in voornamelijk Midden-Drenthe. Hun missie: bijdragen aan een duurzame wereld en aan het woongeluk van de huurders door te zorgen voor betaalbare en aantrekkelijke woningen, waarbij men verantwoordelijkheid voelt voor de buurten en wijken.

Wits Beilen en Woningcorporatie Woonservice hebben een jarenlange, hechte samenwerking. Daniël Botterfik, programmamanager verduurzaming van Woonservice en André Krikken, directeur van Wits Beilen, spreken over die samenwerking en de ontwikkelingen daarin.

André Krikken: “Toen ik in 2004 begon bij Wits Beilen, deden we nog hoofdzakelijk beglazing en schilderwerk. Dat is nu wel even anders. We hebben ons ontwikkeld tot een allround vastgoedonderhoudsbedrijf. Maar ook jullie hebben flink wat transities doorgemaakt.”

Daniël Botterfik: “Ja dat klopt, en dat proces is nog steeds gaande. Wij maken meerdere transities door. In de omgang met onze huurders zetten we steeds meer in op bewonersparticipatie. Bewoners mogen meedenken over zaken die hen aangaan en hebben daardoor invloed op ons beleid. Een andere transitie is het nieuwe werken, waarbij wij meer naar regisserend opdrachtgeverschap gaan. Wij weten best veel, maar de échte expertise ligt in de markt. Dit betekent nogal wat voor de collega’s en de processen binnen onze organisatie. De manier van samenwerken is tegenwoordig anders dan in de beginperiode, toen er nog sprake was van de klassieke verhouding opdrachtgever – aannemer. De corporatie kiest nu vol overtuiging voor regisserend opdrachtgeverschap. Dat betekent dat wij ons concentreren op onze kerntaken en de uitvoering van projecten overlaten aan de experts. Zo houden wij als corporatie de focus op het resultaat en vertrouwen we op de expertise van de opdrachtnemer. Daarom werken we met ketenpartners die we vertrouwen en waarmee we een langdurige relatie aangaan, zoals met Wits.”

André: “Als ketenpartner draag je medeverantwoordelijkheid voor de projecten. Je wilt met elkaar de overeengekomen afspraken nakomen en het vertrouwen waarmaken. Voorheen schreven we op basis van een bestek met partijen in concurrentie in op één project. Het werk werd gegund aan degene met de laagste prijs en als het klaar was moesten we afwachten of we weer een nieuwe uitnodiging kregen. Nu weten we al welke woningen we in 2021 voor Woonservice gaan uitvoeren en ook voor 2022 is dat al bijna bekend. Het is fijn dat we onze werkzaamheden – en die van onze co-makers – langer vooruit kunnen plannen, omdat we vooraf overeengekomen zijn dat wij de voorbereiding en de werkzaamheden mogen uitvoeren. Dankzij deze intensieve samenwerking kunnen we in de planvorming de bewoners, die steeds centraler komen te staan, vroegtijdig betrekken door het inzetten van een woonconsulent.”

Daniël: “En voor ons is het fijn dat we continuïteit hebben in het onderhoud omdat we weten dat het werk in vertrouwde handen is. Maar ik heb één transitie nog niet genoemd: verduurzaming.”

André: “Dat brengt ook voor ons een heleboel mooie uitdagingen met zich mee. Heel interessant.”

Daniël: “De komende jaren gaat Woonservice jaarlijks 200 bestaande woningen verduurzamen en 75 woningen nieuw bouwen, met als doel het verbeteren van wooncomfort en het verlagen van energielasten voor de bewoners. Er zijn ook woningen die we grootschalig gaan verbeteren vanwege groot onderhoud, herstructurering of een dorp- of wijkvisie. Dat biedt een mooie kans om samen met de gemeente, bewoners en andere stakeholders een buurt of wijk te verduurzamen. Op het gebied van circulariteit zijn wij echte pioniers. Wij zijn druk in gesprek met diverse partners om circulair te kunnen renoveren. Op onze website staan daar mooie verhalen over.”

André: “Woonservice loopt behoorlijk voorop op dat gebied en ik ben er trots op dat wij daar onze expertise ook voor in kunnen zetten.” 

De werkzaamheden door Wits Beilen voor het kleinschalig woningverbeteringsproject aan 124 woningen in Exloo, Sleen en Beilen, met als doel het verlagen van de woonlasten en het verbeteren van het wooncomfort voor bewoners, bestaan momenteel uit:

- vervangen van daken

- daken isoleren van binnenuit

- deuren en ramen vervangen

- beglazing upgraden naar HR++ met epc-ventilatieroosters

- ventilatie verbeteren door co2 gestuurde MV-boxen

- spouw- en vloerisolatie aanbrengen

- kieren en naden afdichten op basis van Qv-10 drukmetingen

- schilderwerk en houtrotherstel

André
Heb je vragen?


  • André Krikken
  • a.krikken@wits.nl
  • 06 536 495 81
Neem contact op met André

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak