Waar staat vastgoedonderhoud over 10 jaar? Wits Vastgoedonderhoud symposium 2016

Nico van Asten gaf bij de start van het symposium aan waarom de opdrachtgevers door Wits Vastgoedonderhoud Nederland waren uitgenodigd: nu al vragen opdrachtgevers heel andere zaken dan pakweg 5 of 10 jaar geleden. Hoe zal het er dan over 10 jaar uit zien?! Om dit te illustreren vertelden drie opdrachtgevers van Wits wat zij nu al anders doen:


Inleiding door prof. Jan Rotmans, Hoogleraar transitiekunde​, Erasmus Universiteit Rotterdam

De verwachting is dat er de komende 50 jaar meer zal veranderen dan de afgelopen 500 jaar, daar maken wij onderdeel van uit! In de kantelperiode waarin we ons nu bevinden vallen traditionele grote bedrijven om, is de overheid op zoek naar een nieuwe rol, verdwijnen brancheorganisaties en bestaat er angst en wantrouwen bij burgers. Tegelijkertijd ontstaat er een bottom-up beweging van koplopers en dwarsdenkers die bestaande systemen uitdagen en de leefwereld van mensen centraal willen stellen.

Dus partijen die de klant keuzevrijheid, transparantie en een betere prijs zullen geven en bovendien minder middelen zullen verspillen. Dat zal enorme gevolgen hebben, want tot nu toe zijn de innovaties binnen de gevestigde bouw vooral op projectniveau en heeft men nog te weinig aandacht voor radicale innovaties.

Hoe kan het vastgoedonderhoud deze uitdaging oppakken?

Onderhoud 3.0 betekent volgens Rotmans dat de bewoner in alles centraal komt te staan en dat de bewoner dus ook bepaalt of het resultaat wordt gehaald. Dat betekent dat de focus van vastgoedonderhoudsbedrijven verschuift van uitvoeren naar organiseren en faciliteren om de bewoner 3.0 te ondersteunen.

Een vastgoedonderhoudsbedrijf bereikt dat door:

  • Het faciliteren van samenwerkingsverbanden in de praktijk.
  • Het aanbieden van integrale oplossingen waarin diensten rond welzijn en zorg net zo belangrijk zijn als het onderhoud zelf.
  • Het op maat dingen regelen voor de opdrachtgever.

Tafelgesprekken voor de vertaling naar de praktijk

  • Welke vooroplopende partijen kunnen de grote internet-dichtheid echt ombouwen naar een kans binnen het vastgoedonderhoud?
  • En hoe kan het vastgoedonderhoudsbedrijf, samenwerkend in bewust opgezette netwerken, daaraan bijdragen?

Met deze oproep in het achterhoofd hebben de deelnemers aan het symposium aan verschillende tafels (beleggers, beheerders, woningcorporaties, bedrijven, adviesbureaus) besproken wat hen nu te doen staat om goed voorgesorteerd te staan voor ‘vastgoedonderhoud over 10 jaar’ en hoe juist de vastgoedonderhoudsbedrijven daaraan kunnen bijdragen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in vastgoedonderhoud

Wits Vastgoedonderhoud blijft de markt graag voeden met kennis en ideeën tijdens directe ontmoetingen. Daarnaast zullen wij in de toekomst verdiepende themabijeenkomsten in kleinere groepen organiseren. Bent u nieuwsgierig naar de toekomstvisie van Wits op de rol van uw organisatie in vastgoedonderhoud of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stel dan gerust uw vraag of neem contact met ons op voor een vrijblijvend en vernieuwend adviesgesprek.

Complete verslag en uitkomsten lezen? Download 'Verslag Wits Symposium' in de downloads!

Waar staat vastgoedonderhoud over 10 jaar?

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak