Trots op Trede 3 op ons PSO-certificaat! Prestatie Socialer Ondernemen

Persbericht

Wits Zuid, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, is een vastgoedonderhoudsbedrijf dat zich al bijna 80 jaar bezighoud met onderhoudsschilderwerk, timmerwerk en isolatiewerkzaamheden. Als bedrijf zijn we altijd bezig geweest met duurzame relaties met onze Mensen, onze opdrachtgevers en onze leveranciers.

Samenwerkingsverbanden en dienstverbanden van meer dan veertig jaar zijn dan ook geen uitzondering. Sinds jaar en dag zijn we al bezig om mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een kans te geven bij ons bedrijf; leerlingen van de Schildersvakopleiding, stagiaires van Nimeto en Sint-Lucas, Wayong jongeren, dove mensen, langdurige werklozen, medewerkers van SW-bedrijven en statushouders.

Gelukkig vragen steeds meer van onze opdrachtgevers van hun leveranciers om aantoonbaar minimaal 5% social return in te zetten. Al in 2014 heeft Wits Zuid er voor gekozen dit middels het PSO-certificaat te doen. Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Wits Zuid op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een score van 10,9%.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt!

Trots op Trede 3 op ons PSO-certificaat!

Paul
Heb je vragen?


  • Paul van Schaaijk
  • p.vanschaaijk@wits.nl
  • 06 53 37 84 14
Neem contact op met Paul

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak