Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt

Een uitdaging die de markt stevig op zich af ziet komen, is het schaarser worden van vakmensen. Woningcorporaties zoeken daarom naar meer capaciteitsgaranties en dwingen onderhoudsbedrijven daarmee om actief te zoeken naar oplossingen. 

Eén van die oplossingen is het opleiden van volwassenen tot schilder of timmerman/-vrouw. In 2018 heeft Wits Zuid de focus gelegd op het actief werven en opleiden van zij-instromers. Dit doen wij in samenwerking met OnderhoudNL en Faber Personeelsdiensten. Wits Zuid biedt de zij-instromers een werkplek en koppelt hen aan een leermeester. Daarnaast volgen ze nog een opleiding. Het doel is om de zij-instromer na het opleidingstraject een vaste baan aan te bieden.

Maar ook is er oog voor jongeren. De schildersvakopleiding Rosmalen wil de sector blijven voorzien van voldoende instroom van toekomstige vakkrachten. Wits Zuid draagt haar steentje bij door het continue bieden van een werkplek met leermeester aan hun leerlingen.

Dit zijn mooie voorbeelden van hoe Wits Zuid de arbeidsmarkt verruimt. Maar het voor langere tijd verbinden van Mensen aan Wits Zuid door voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, krijgt ook voldoende aandacht. Dat is verankerd in het MVO beleid.

Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak