Levert jouw bedrijf al een bijdrage aan de circulaire economie?

Levert jouw bedrijf al een bijdrage aan de circulaire economie?


Opwarming van de aarde, plastic soup en CO2-uitstoot: dringende zaken waarmee we ons bezig moeten houden om de aarde ook in de toekomst leefbaar en gezond te houden. Gelukkig biedt de circulaire economie ons ongelófelijk veel kansen en mogelijkheden, doordat we materialen kunnen hergebruiken en zorgen dat grondstoffen hun waarde behouden. En dat is nodig, want met name in de bouw is het circulaire potentieel enorm: 40% van de jaarlijkse afvalproductie bestaat uit bouwafval! Dus: tijd om minder te praten en meer te doen. Circulair natuurlijk.


We praten hierover met Eva Flendrie, CEO (Circulaire Economie Ontwikkelaar) van de circulaire versnellers en Dick Mooij, commercieel manager van Wits Vastgoedonderhoud Nederland.

Circulaire versnellers
Eva is, samen met zakenpartner Wiebe Lamsma, oprichter en eigenaar van de circulaire versnellers. Met deze onderneming ondersteunen ze bedrijven en organisaties die willen verduurzamen, of dat nu in de bouw, de kledingindustrie of de voedingsindustrie is. Of, zoals Eva het zelf mooi uitdrukt: ‘zoals myceliumdraden onder de grond, werken wij bovengronds aan allerlei verbindingen.’ ‘En dat is ook precies waarover het gaat’, bevestigt Dick Mooij: ‘we moeten dit soort projecten oppakken in verbinding met elkaar. Je kunt het niet alleen, daarvoor zijn circulaire projecten te groot en te complex.’

Neem bijvoorbeeld het (nog lopende) project Plant nu een bos voor later. Een wooncorporatie Een wooncorporatie in Drenthe en Groningen is hiermee aan de slag gegaan. De grote vragen die bij dit project spelen zijn ‘hoe ziet een lokale houtketen eruit en wie horen erin?’ en ‘hoe kunnen we bestaande materialen circulair verwerken?’ Deze vragen bleken het startpunt van een inspirerende zoektocht naar een duurzame oplossing, waarbij tegelijkertijd helder werd dat ketensamenwerking van groot belang is.

Duurzaamheidsvisie ontwikkelen en verankeren
‘Als je de ketens niet op orde krijgt, dan loop je tegen belemmeringen aan. Leiderschap is hierin heel belangrijk en dan kijk ik ook naar opdrachtgevers: hoe gaan zij dit in de markt zetten, hoe prikkelen zij partijen’, vult Dick aan. Eva knikt instemmend: ‘Ja, dat is waar. Als bedrijf moet je echt een drive in duurzaamheid en circulariteit hebben. Het is niet een dingetje dat je erbij doet. Bovendien, je moet ook de rest van je medewerkers meekrijgen, niet alleen die paar visionairs die zich wel willen vastbijten in het thema duurzaamheid. Dat is ook iets waar wij bedrijven mee helpen: een visie ontwikkelen én de medewerkers meenemen in het proces.

Beter iets dan niets
‘Precies’, zegt Dick, ‘de circulaire versnellers kunnen helpen bij dit soort processen en ik hoop ook dat onderhoudsbedrijven, leveranciers en onze opdrachtgevers door dit artikel worden geprikkeld om stappen te ondernemen. Want nu praten we te veel en doen we te weinig. Terwijl iedere bijdrage helpt, hoe klein ook: duizenden of zelfs miljoenen kleine bijdragen hebben uiteindelijk een mega-impact!’

Levert jouw bedrijf al een bijdrage aan de circulaire economie?

Dick
Heb je vragen?


  • Dick Mooij
  • d.mooij@wits.nl
  • 06 351 121 00
Neem contact op met Dick

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak