Leren door te doen Pouwer College Utrecht

De ervaring van Katlijn van der Haagen is dat veel talent onder jongeren onbenut blijft, omdat veel werkgevers wel kijken naar ‘het papiertje’, maar niet naar wat iemand kan. Katlijn is projectleider externe relaties en stagecoach bij het Utrechtse Pouwer College, school voor praktijkonderwijs. Dagelijks zet zij zich in om voor leerlingen met een laag (gemeten) IQ een leerwerktraject of stageplek te vinden. Ook bij Wits Utrecht heeft zij voor een leerling van het Pouwer College een leerwerktraject gevonden, tot tevredenheid van alle partijen.

Het Pouwer College is een opleiding voor leerlingen voor wie het vmbo niet haalbaar is, omdat zij te veel moeite hebben met theoretische vakken. Op het Pouwer College leren zij vaardigheden aan door praktisch bezig te zijn in een betekenisvolle omgeving. Zo heeft de praktijkschool een professionele winkelstraat waarbij de wijk en de buurt zoveel mogelijk betrokken zijn. Maar de school heeft ook een breed bedrijvennetwerk, zodat leerlingen stage kunnen lopen, werkervaring opdoen en zo mogelijk een baan vinden. Aan het eind van dit schooljaar zullen er ongeveer 30 leerlingen uitstromen naar een baan of vervolgopleiding.

Zelfredzaamheid en een baan

“Onze school kent vier pijlers”, vertelt Katlijn. “Begeleiden naar arbeid, goed burgerschap, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Ons doel is werknemers af te leveren die zelfredzaam zijn. Dat iemand bij een IQ-test op de basisschool laag scoort, zegt niet alles”, vindt ze. “Zo’n test is vooral gericht op taal. Veel van onze leerlingen hebben een taalachterstand omdat ze een migratieachtergrond hebben. Daarbij speelt een moeilijke thuissituatie zonder veel stimulans ook een rol. Anderen hebben wel echt een laag IQ maar zijn bijvoorbeeld heel goed met hun handen of in het contact met mensen. Voor iedereen is een werkomgeving te vinden die aansluit bij wat hij of zij wil en kan. Je moet er alleen de tijd voor nemen om te ontdekken waar iemand op z’n plaats is. Het is mijn taak om een netwerk te bouwen en onderhouden van werkgevers die open staan voor jongeren zoals onze leerlingen.”

Meester en leerling

Als voorbeeld noemt Katlijn leerling Rodney Wiemelink. “Een introverte jongen die op elke vraag die hem gesteld werd antwoordde: ‘Dat weet ik niet’. Tot het moment dat ik hem meenam op bedrijfsbezoek bij Wits. Toen zag ik zijn ogen oplichten en hoorde ik hem nota bene zélf een vraag stellen. Op mijn suggestie dat hij dat werk ook eens zou kunnen proberen kreeg ik voor het eerst ‘ja’ als antwoord. Een week mocht hij op proef meedraaien. Hij kwam onder de hoede van Rob Ewoldt, één van de leermeesters van Wits Utrecht. We zijn nu zo’n drie jaar verder en aan het eind van dit schooljaar komt hij in principe bij Wits in dienst. Rob heeft hem al die jaren geweldig begeleid en onderwezen in het vak. Ook intern bij Wits Utrecht werd Rotney begeleid en gecoacht. Mede dankzij woonconsulent Renske Rietveld heeft hij het traject succesvol kunnen doorlopen. Voor jongeren als Rodney is er niks mooiers dan in de praktijk een vak te leren. Via Boris Praktijkloket heeft hij bovendien een hele serie certificaten gehaald die blijvend van waarde zijn. Mocht hij ooit bij een ander bedrijf willen gaan werken, dan heeft hij in ieder geval de benodigde papiertjes.”

MVO

Een leerwerktraject is niet alleen voor de leerling waardevol. Ook voor de werkgever heeft het voordelen. Katlijn: “Praten over de Participatiewet en MVO is één ding, maar er concreet invulling aan geven is wat anders. Bij Wits Utrecht heeft men nu ervaren dat iemand als Rodney prima inzetbaar is. Het zijn vaak uiterst loyale en hardwerkende krachten. Ik zou willen dat veel meer organisaties dat inzien en deze jongeren – en zichzelf – een kans geven. Jacob van den Essenburg, directeur bij Wits Utrecht, is wat mij betreft een goed voorbeeld. Hij toont echte maatschappelijke betrokkenheid en heeft al beloofd dat er na Rodney plek is voor een andere leerling van het Pouwer College. Daar zijn we heel blij mee.”

Leren door te doen

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak