Hoe moet vastgoedonderhoud er in 2030 uitzien?

In 2016 organiseerde Wits Vastgoedonderhoud Nederland voor haar opdrachtgevers het symposium ‘Waar staat vastgoedonderhoud over 10 jaar?’ Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en blikken we vooruit naar 2030 met één van de sprekers van toen; Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat doen we aan de hand van een paar van zijn uitspraken in 2016.

Beraad je op samenredzaamheid

“De samenleving kantelt van een centraal, van bovenaf georganiseerde verzuilde samenleving naar een decentrale, van onderaf gestuurde netwerksamenleving.”

Rotmans: “Ons leven is fundamenteel aan het veranderen. Consumenten worden prosumenten qua eigen energievoorziening, voedselconsumptie en zorgvraag. Mensen zoeken elkaar op ter versterking hiervan en nemen deel aan fysieke en online communities. In 2030 staat samenredzaamheid centraal. De early warnings hiervoor zie je in tal van recent opgerichte coöperaties die onderling verschillen in doelstellingen, inhoud en organisatie. We zien bijvoorbeeld steeds meer zorgcoöperaties, broodfondsen en energiecoöperaties verschijnen.”

Op basis van deze inzichten stelt Rotmans dat woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven zich actief moeten beraden over hun rol in relatie tot de behoefte en samenredzaamheid van mensen met een smalle beurs.

Stap uit je comfortzone

“Niet de grootste bedrijven overleven, ook niet de slimste bedrijven, maar de meest wendbare bedrijven.”

“Ik sta nog steeds achter deze Darwiniaanse uitspraak. Bedrijven moeten meegroeien met de maatschappij en uit hun comfortzone stappen. En dat gaat hard de komende jaren. Net zoals ik in 2016 aangaf, vind ik dat vastgoedonderhoudsbedrijven hun focus moeten verleggen van uitvoeren naar organiseren en faciliteren om de bewoner 3.0 te ondersteunen.”

Rotmans schetst het volgende beeld van bewoners: “Wooncomfort en de prijs en kwaliteit van wonen zullen in 2030 nog veel meer een discussiepunt worden. Mensen werken gemiddeld 20 tot 50% van hun werktijd thuis, waardoor werk en privé meer door elkaar lopen. Energieneutraal en comfortabel leven wordt een vereiste. Een groene, schone en gezonde leefomgeving krijgt steeds meer prioriteit en digitaal gemak wordt gemeengoed. In dat laatste liggen mooie kansen. Leefstijl-monitoring via bijvoorbeeld apps wordt meer en meer geaccepteerd. Slimme sensoren kunnen dagelijkse leefpatronen meten, zoals bij beginnende dementie, slaapritmestoornissen en eet- en bewegingspatronen. Dit maakt langer veilig thuis wonen van ouderen haalbaar. Om bij te blijven moeten woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven zich bekwamen in het verzamelen en begrijpen van big data.”

Duurzaam denken moet je tweede natuur zijn

Als laatste doet Rotmans een stevig pleidooi waarin zijn groene, wetenschappelijke achtergrond duidelijk doorklinkt.

“We leven in het Anthropocene tijdperk, waarin de mens de aarde fundamenteel beïnvloedt. Ons huidige verbruik aan grondstoffen leidt ertoe dat we vier aardes nodig hebben om in onze consumptie te kunnen voorzien. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de aarde en de mens, onder andere qua klimaat en biodiversiteit, met als bijbehorende problemen bijvoorbeeld de plastic soep, extreme weersomstandigheden en stijging van de zeespiegel. We groeien ten koste van de aarde, we lenen van de aarde, maar betalen niet terug! Ons financiële tekort is 3%, echter ons ecologisch tekort laat zich becijferen tot een tekort van 35%. Met een wereldwijde bevolking die alleen maar verder groeit en consumeert, zullen wij op zoek moeten naar andere manieren om dit misbruik van de natuur te verminderen en slimmer (circulair) om te gaan met grondstoffen die reeds zijn ingezet. Dit zal moeten leiden tot andere producten en processen. Als je nu nog niet de eerbied voor mens en natuur oprecht verweven hebt in je organisatie, moet je je wat mij betreft eens flink achter de oren krabben.”

Onze bevolkingsomvang zal in 2030 ruim 18 miljoen mensen bedragen, waarbij:

  1. 1 op de 2 Nederlanders ouder is dan 50 jaar;
  2. 25% van de Nederlanders bestaat uit 65+ ers;
  3. 1/3 van de bevolking allochtoon is;
  4. 1 op de 100 Nederlanders 100 of ouder is;
  5. 20%-25% van de Nederlanders werkt in de zorg.

(Bron: Urgenda):

Hoe moet vastgoedonderhoud er in 2030 uitzien?

Rick
Heb je vragen?


  • Rick van Asten
  • noord@wits.nl
  • 0512 334 920
Neem contact op met Rick

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak