De Renovatieversneller Huurwoningen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen

Door Niels Bönker, TCO-specialist binnen het kennis- en leerteam van de Renovatieversneller

Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: zorgen dat alle woningen in 2050 CO₂-neutraal zijn. Duidelijk is dat corporaties dat niet alleen kunnen. Optrekken met collega-corporaties en marktpartijen is noodzakelijk om huren betaalbaar te houden en tegelijk bij te dragen aan een beter milieu.

Wat is de Renovatieversneller?

De Renovatieversneller is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord waaronder de Woonbond en verschillende andere kennis- en netwerkpartners.

De Renovatieversneller is een belangrijk onderdeel van de Startmotor in het Klimaatakkoord. De Startmotor heeft als doel om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Samenwerking, innovatie en productiviteit

Het doel van de Renovatieversneller is om de komende jaren te komen tot samenwerking, meer innovatie en een hogere productiviteit in de bouwsector. De methode Renovatieversneller stelt corporaties in staat hun vraag te bundelen en daagt aanbieders uit om gestandaardiseerde, innovatieve en opschaalbare renovatie-oplossingen te leveren. Door deze versnelde opschaling van energierenovaties tegen lagere integrale kosten draagt de Renovatieversneller bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Er is de komende vier jaar in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor samenwerkingsverbanden met innovatieve en vernieuwende renovatie-oplossingen.

Een samenwerkingsverband van woningeigenaren kan subsidie aanvragen voor een renovatieproject:

  • waarin ten minste twee woningeigenaren ieder minimaal 50 woningen inbrengen;
  • waarin tenminste 150 woningen van voor 1995 binnen drie jaar worden gerenoveerd;
  • waarbij woningen na renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar hebben van 70 kWh/m2 en een hogere subsidie wordt gegeven beneden de 50 kWh/m2; 
  • waarbij een consortium van ondernemingen (waarvan minstens één MKB-bedrijf) het project uitvoert.

TCO-meetlat voor beoordeling van subsidieaanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidie binnen de Renovatieversneller dien je als onderdeel van het verduurzamingsplan een TCO-meetlat in te vullen. Total Cost of Ownership (TCO)  is de berekening van de kosten en baten over de totale levensduur. Ook wel lifecycle cost of levensduurkosten, als we praten over losse componenten en producten.

De TCO-meetlat helpt om tot een completere en betere vergelijking te komen tussen verschillende verduurzamingsaanpakken en -scenario’s, die bovendien beter aansluit bij de woonlastenbenadering tussen verhuurder en huurder. Hierdoor verschuift de focus van de kosten op de korte termijn naar de waarde van de investering op de lange termijn en kunnen wij beoordelen hoe de investering aansluit bij de klimaatdoelen. Het doel van de Renovatieversneller is opschaling en een integrale kostenreductie (TCO) van een technisch gegarandeerde renovatie door een corporatiewoning aardgasvrij (-ready) of CO2 -neutraal te maken.

De Renovatieversneller

Dick
Heb je vragen?


  • Dick Mooij
  • d.mooij@wits.nl
  • 06 351 121 00
Neem contact op met Dick

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak