N=1 planmatig onderhoud: vooruit blijven denken

De behoefte aan een proces waarmee onderhoud vraag gestuurd plaats kan vinden, ofwel in een serie van één, wordt steeds groter. De bewoner kan dan samen met de uitvoerende partij bepalen wanneer en in welk tempo de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat is een wezenlijk verschil met het gebruikelijke onderhoudsproces. Een dergelijk vraag gestuurd proces sluit goed aan bij woningcorporaties die streven naar tevreden en betrokken huurders. Bij Wits zitten we erbovenop om dat te realiseren! 

Wits Utrecht heeft projecten lopen, waarbij zij voor laagbouw en eengezinswoningen de bewoner centraal hebben gezet (N=1). De bewoners mogen zelf in de Wits BewonersApp aangeven in welke week (binnen de uitvoeringsperiode) men langs mag komen voor het onderhoud. 

Bij projecten met hoogbouw, is een klimvoorziening vaak een belangrijk en kostbaar onderdeel. Om dit materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten, stelt Wits samen met de bewoners een planning per etage op met een beperkt(er) tijdsframe waarbinnen zij kunnen kiezen. Dit gebeurt via de Wits BewonersApp. Hierbij kunnen bewoners d.m.v. de app aangeven op welke dag(en) zij hun ramen en deuren openzetten t.b.v. schilderwerk. 

Wits BewonersApp

Gedurende het traject van onderhoud krijgt een bewoner veel informatie. Om de bewoner tijdens het proces van onderhoud of renovatie te faciliteren, bieden wij de Wits Bewonersapp aan. Met de Wits Bewonersapp is alle informatie op een eenvoudige wijze terug te vinden. Naast algemene gegevens kan de bewoner ook de planning en werkzaamheden terugvinden, een afspraak maken of lezen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Zij kunnen meldingen doen of een chat starten. Op deze manier kom je eenvoudig en snel in contact met onze woonconsulent.

N=1 planmatig onderhoud: vooruit blijven denken

Jacob
Heb je vragen?


  • Jacob van den Essenburg
  • j.vandenessenburg@wits.nl
  • 06 511 521 54
Neem contact op met Jacob

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak