Ambitie: Renoveren en co2 reduceren

‘Hoe kun je CO2 uitstoot aantoonbaar reduceren bij onderhoudscycli van sociale huurwoningen?’ Dat vroegen drie Friese familiebedrijven, allen actief in de vastgoedsector, zich af. Anker Stuy Verven, Timboco kozijnen & prefab en Wits Noord. Samen met Ekwadraat, adviseur in duurzaamheid, nemen ze het initiatief om die vraag te beantwoorden.

Anker Stuy en Timboco werkten al samen met Wits Noord aan verschillende renovatieprojecten voor woningcorporaties. De partijen slaan nu de handen ineen om hun productieprocessen zo aan te passen, dat ze kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord.

Wenkend perspectief

Via gesprekken constateerden de drie bouwpartners dat één nieuwe renovatiewijze de lading, van de uitdagingen waar woningbouwverenigingen voor staan, niet dekt. Elk vastgoed vergt een andere benadering. Daarom legden ze vier uitgangspunten vast in een notitie genaamd ´Wenkend perspectief´. Op die manier benadert het drietal elk project en kunnen ze woningbouwverenigingen adviseren over de CO2 besparing met de nieuwe renovatiewijze. Deze vier uitgangspunten zijn:

  1. Renovatie richten op de schil; een goed geïsoleerde woning heeft een veel lagere energiebehoefte en daarmee een lagere uitstoot van koolstofdioxide.
  2. Biobased bouwen; met biologische grondstoffen wordt het broeikasgas CO2 voor langere tijd opgeslagen. Het zorgt tevens voor een gezond en prettig binnenklimaat.
  3. Optimale Levenscyclusanalyse (LCA) toepassen; verlaag de milieu impact door de levensduur te verlengen.
  4. Bewoner centraal stellen en ontzorgen opdrachtgever; Wits Noord kan het vastgoedonderhoud beheren en organiseren. Met als voordelen: minder overlast, één aanspreekpunt, lagere energiekosten en comfortabel wonen.

Beschikbare data

Bij het horen van deze ideeën werd ook Ekwadraat uit Leeuwarden enthousiast. Het adviesbureau in duurzaamheid haakt aan om het proces te begeleiden. “Om te weten hoeveel CO2 je kunt besparen heb je veel data nodig. Voor een deel is die er. Zo weten we dat hout minder uitstoot geeft dan kunststof. Bij kunststof zit de emissie vooral aan de voorkant, in het productieproces. Dit productieproces is zeer energie intensief, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstof, zoals aardolie. Hout neemt tijdens het groeien CO2 op, waardoor er een negatieve CO2-footprint ontstaat. De uitstoot zit voornamelijk in het transport en de verwerking van het hout. Aan het eind van de levensduur komt de opgeslagen CO2 weer vrij, doordat het hout bijvoorbeeld wordt verbrand”, vertelt adviseur Dirk-Jan Smelt van Ekwadraat.

Hout langer mee dan kunststof

Rick van Houten, directeur van Timboco, vult aan: “Overigens weten veel mensen niet dat hout veel langer meegaat dan kunststof. Kunststof kozijnen gaan 30 tot 35 jaar mee, dan worden ze broos en hard. Terwijl houten kozijnen, zeker de generatie van nu, bijna oneindig gebruikt kan worden.” Dat komt vooral door de huidige manier van produceren, die is op kritische onderdelen volledig overgenomen door een gerobotiseerd proces waarbij de kwaliteit gewaarborgd is. “Daarnaast staan ook de ontwikkelen op verfgebied niet stil. Zo hebben wij een water gedragen buitenverf waarbij we op nieuwe kozijnen garanties tussen de 10 en 15 jaar afgeven. Dat weten veel mensen niet. Verder bevatten veel nieuwe verfproducten een steeds hoger biobased gehalte. Terwijl ook de levensduur van deze producten wordt verlengd”, vertelt Armand Stuy, directeur bij Anker Stuy. “Daardoor hoef je dus veel minder vaak bij mensen thuis langs te komen.” Dat is ook goed nieuws voor de onderhoudsplanning van woningcorporaties.

Footprint kozijnvervanging

In hoeverre kan duurzame renovatie bijdragen aan een leefbare wereld? Marco Visser, operationeel directeur van Wits Noord: “Dat willen we nu gaan berekenen, daarom beginnen we met een nulmeting: wat is de footprint bij een traditionele renovatie? Bijvoorbeeld bij de kozijnvervanging van een gemiddelde huurwoning? Als we dat weten, gaan we een tweede scenario, gericht op CO2-reductie, berekenen. Daarbij nemen we alle facetten mee: productie, transport, montage, levensduur en hergebruik of recycling bij demontage.”

Het wordt een ambitieus project. De uitdaging zit met name in het doorrekenen van het totále proces: van het gebruik van duurzame grondstoffen en verbeterde bouwmaterialen tot groen vervoer. Het doel is om straks een helder overzicht - of handige rekentool - te hebben, waarmee de verminderde uitstoot concreet is gemaakt. Zo heeft de projectgroep straks een helder antwoord richting verschillende marktpartijen, die zich afvragen hoe ze CO2-reductie bij renovaties kunnen bereiken.

HECHT is nieuwsgierig en blijft de ontwikkelingen volgen…

Ambitie: Renoveren en co2 reduceren

Marco
Heb je vragen?


  • Marco Visser
  • noord@wits.nl
  • 0512 334 920
Neem contact op met Marco

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak