Meest comfortabele energieneutrale woning

Energieneutrale woningen worden steeds bereikbaarder. Dat is een positieve ontwikkeling, maar soms wordt het wooncomfort van de bewoners vergeten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vooral bij de toepassing van nieuwe, relatief onbekende technieken de bewoner een belangrijke schakel is. Als de techniek niet aan de wensen, leefgewoonten of de voorkeur van de bewoner kan voldoen, dan leidt dat tot klachten over het comfort en het gebruik van de woning en wordt uiteindelijk ook de berekende energiebesparing niet gehaald.

Wits Noord is een vastgoedonderhoudsbedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in het energetisch verbeteren van  woningen. Zij zien regelmatig dat het comfort voor bewoners hierbij onvoldoende aandacht krijgt, terwijl dat dus essentieel is. Daarom ontwikkelde Wits Noord zelf een energetisch  concept, waarbij comfortabel wonen centraal staat.

De woonconsulenten van Wits Noord speelden hierin een belangrijke rol. Ze hebben de eerdere ervaringen van bewoners met energetische oplossingen, betrokken bij het uitwerken van het concept. De "Meest Comfortabele Energieneutrale woning", dat was wat Wits Noord voor ogen had, toen zij de opdracht kreeg om een energieneutraal concept te ontwikkelen voor 9 woningen in Grou. Een aansprekend voorbeeld van een energieneutrale woning met aandacht voor de gebruiker.Wilt u meer weten over deze innovatieproeftuin? Neem dan contact op met Marco Visser.

Meest comfortabele energieneutrale woning

Marco
Heb je vragen?


  • Marco Visser
  • noord@wits.nl
  • 0512 334 920
Neem contact op met Marco

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak