Onderhoud Cleveringsluizen Lauwersoog

Toen in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten, ontstond het Lauwersmeer. Om droge voeten te houden zijn uitwateringssluizen nodig. De sluizen lozen als het eb is het water van zowel de Friese als de Groningse boezem op de Waddenzee en zijn tevens onderdeel van de primaire kering. De spuisluizen bevinden zich nabij Lauwersoog en zijn in beheer en onderhoud van Waterschap Noorderzijlvest. De spuisluizen bestaan uit drie imponerende bouwwerken met ieder vier spuikanalen. Eén van de drie sluizen staat op Groninger grondgebied, de andere twee op Fries grondgebied. De spuisluizen hebben hun naam te danken aan de heer R.J. Clevering die van 1955-1979 dijkgraaf was van het waterschap Hunsingo.

Betonconservering spuisluizen

Wits Dokkum is momenteel bezig met de conservering van het beton van de eerste spuisluis vanwege betonrot. Eerst wordt het beton kaal gehaald. Deze voorbehandeling bestaat uit het onder hoge druk met water reinigen en ontzouten van het beton en daarna schuren door middel van mechanisch slijpen. Vervolgens wordt het beton voorzien van een nieuwe coating van Zandleven polyfinish. Er wordt gewerkt met vaste steigers met krimpfolie en windreducerend gaas om regenbelasting te voorkomen. Gemiddeld zijn er dit najaar zes vaklieden aan het werk onder toeziend oog van bedrijfsleider Roel van Kammen van Wits Dokkum en projectleider Kurt Meijer van waterschap Noorderzijlvest. Het is de bedoeling dat volgend jaar hetzelfde gebeurt met de andere twee spuisluizen.

Roel van Kammen: “Wits Dokkum doet veel bijzondere en historische projecten. Maar deze opdracht is voor onze vaklieden memorabel, vooral vanwege de prachtige locatie in dit unieke Unesco werelderfgoedgebied.”

Kurt Meijer: “De Cleveringsluizen functioneren het best wanneer enorme hoeveelheden water uit het Lauwersmeer naar het wad moeten worden geloosd door de 12 kokers, of wanneer de zee moet worden getrotseerd bij stormachtig weer. Ik ben er trots op om dit project samen met Wits op te pakken en ervoor te zorgen dat het complex deugdelijk wordt geconserveerd.”

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak