Feestelijke oplevering Thomashuis Coevorden

Onlangs heeft Wits Noord de uitbreidingswerkzaamheden aan het Thomashuis Coevorden afgerond en hebben we Emma haar nieuwe kamer op een feestelijke wijze opgeleverd.

Thomashuis Coevorden was een pilotproject die wij samen met Vestia en de Drie Notenboomen met succes hebben uitgevoerd. In 2020 gaat het samenwerkingsverband STW meerdere Thomashuizen in heel Nederland uitbreiden met als doel het toekomstbestendiger maken van de Thomashuizen! 

#witsnoord #metaandacht #thomashuis #oplevering #uitbreiding #negendekamer #stw #samenwerking