Elkien en Wits Noord vieren 1.000e woningverbetering

Vrijdag 10 juni vierden Elkien en Wits Noord samen de 1.000e woningverbetering. Een mijlpaal waar we bijzonder trots op zijn!

Mevrouw Steinfort, bewoonster van de 1.000e woning, werd daarom verrast met een bloemetje. In de achterliggende weken zijn zowel de keuken, douche als het toilet in haar woning volledig vernieuwd.

Project
De woning van mevrouw Steinfort maakt onderdeel uit van een project van 72 woningen, waarvan ruim 50 woningen op dit moment klaar zijn. De andere woningen worden in de komende periode onder handen genomen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de bouwvak zijn afgerond.

Ketensamenwerking
Elkien en Wits Noord werken sinds 2018 succesvol samen als ketenpartners in het verbeteren van huurwoningen. In deze keten werken ze intensief samen met vaste partners aan de ambitie woningen toekomstbestendig te maken. Met deze 1.000e woningverbetering werd feestelijk teruggeblikt op de samenwerking. Tegelijk kijken zowel Elkien als Wits vol vertrouwen vooruit naar de toekomstige samenwerking in woningverbetering!

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak