Thermische isolatie

Isoleren is de belangrijkste maatregel om uw vastgoed naar een hoger energielabel te krijgen. Het is een complexe bouwkundige ingreep. En daarvoor weten veel opdrachtgevers Wits te vinden.

  • Efficiënt werken Efficiënt werken
  • Hoog wooncomfort Hoog wooncomfort
  • Opwaardering energielabel Opwaardering energielabel
  • Inzet bewonersconsulent Inzet bewonersconsulent

Samenhang installatievoorzieningen

(Na-)isolatie luistert nauw. Met wat voor woningtype heb je te maken en uit welk bouwjaar? Is er een spouw aanwezig en gelden er esthetische normen? Een goed begin is het halve werk, dus start Wits altijd met een plan van aanpak. Soms direct in samenspraak met fabrikanten In de praktijk blijkt dat isolatiewerkzaamheden op onze projecten meestal samen gaan met het plaatsen van dubbel glas en nieuwe ventilatievoorzieningen. Ook daarin voorziet Wits. Hiervoor werken we samen met andere expertises in de bouw zoals technische dienstverleners en installateurs.

Communicatie met bewoners

Ingrijpenede maatregelen geven bewoners onvermijdelijk enige overlast. Hoe voorspelbaarder voor hen die overlast wordt, hoe duidelijker het is wat er van hen wordt verwacht en hoe scherper het beeld is dat zij hebben bij het eindresultaat, hoe tevredener zij zullen zijn. Uit ervaring is gebleken dat het maken van een doordacht communicatieplan en de inzet van een woonconsulente een belangrijke bijdrage leveren aan het eindresultaat.

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak