Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) staat voor het gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. De opdracht omschrijft niet de inspanning, maar eisen over het te realiseren kwaliteitsniveau.

  • Reduceren van faalkosten Reduceren van faalkosten
  • Optimale kwaliteit Optimale kwaliteit
  • Efficiënter werken Efficiënter werken
  • Stimuleert innovatie Stimuleert innovatie

Continuïteit schept ruimte voor resultaat

Continuïteit in de werkrelatie, naar het wegnemen van risico’s en naar het elimineren van faalkosten. Hierbij worden ook meer taken en verantwoordelijkheden verlegd van de opdrachtgever naar het vastgoedonderhoudsbedrijf.

Communicatie met bewoners

Eén van die taken is het contact onderhouden met bewoners. Hoe voorspelbaarder voor hen de overlast wordt, hoe duidelijker het is wat er van hen wordt verwacht. Hoe scherper het beeld is dat de bewoners hebben bij het eindresultaat, hoe tevredener zij zullen zijn. Uit ervaring is gebleken dat het maken van een doordacht communicatieplan en de inzet van een woonconsulente een belangrijke bijdrage leveren aan het eindresultaat.

Resultaatgericht onderhoudsplan

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een grotere vrijheid voor het vastgoedonderhoudsbedrijf om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen en aan de andere kant wordt met een prestatieovereenkomst gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen gegarandeerd. Periodieke controle is tevens een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Voor meer informatie over RGS voor opdrachtgevers, kunt u de brochure downloaden.

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak