Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud gaat over het langdurig borgen van de kwaliteit van de schil van uw vastgoed en de beheersing van de onderhoudskosten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schilderonderhoud of de vervanging van gevelelementen. Het onderhoud vindt plaats op gezette tijden.

  • Grip op TCO Grip op TCO
  • Behoud van gewenst kwaliteitsniveau Behoud van gewenst kwaliteitsniveau
  • Beheer meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) Beheer meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Meerjarenonderhoudsplanning

Sommige opdrachtgevers willen een plan op maat, gevat in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In de MJOP is weergegeven welke planmatige onderhoudsactiviteiten op welke moment in de tijd worden gerealiseerd. Ook wordt er een kostenraming opgenomen die de opdrachtgever zekerheid biedt ten aanzien van (te reserveren) budgetten. 

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak